POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V vrtcu Tezno  sodelujemo v projektu Spodbujamo prijateljstvo društva za trajnostni razvoj Sobivanje. Namen projekta je  spodbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je v sedanjih časih močno zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu ter  razvijamo čut za pomen medsebojnih odnosov. V okviru projekta  lahko otroci skozi risbo, fotografijo, posnetke izrazijo svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno.

V enoti Pedenjped, skupini Mavrica so otroci s pomočjo vzgojiteljic ustvarili zanimiv in poučen posnetek.

Dostopnost