POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V vseh enotah izvajamo dnevni program (trajanje 6 do 9 ur):
– za otroke 1. starostnega obdobja, od 1. do 3. leta (vključujemo otroke, ko dopolnijo starost najmanj 11 mesecev),
– za otroke 2. starostnega obdobja, od 3. do 6. leta.Vzgojno – izobraževalni proces poteka v starostno homogenih oddelkih (otroci enake starosti). Po potrebi oblikujemo starostno heterogene oddelke (otroci različne starosti od 1 do 3 let oziroma od 3 do 6 let).

Kako poteka dan v vrtcu

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovorom, igri s priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov ali jutranjemu počitku, če ga otrok potrebuje ali želi. Zajtrk je fleksibilen in se prične okoli 8.00 ure in zaključi ob 8.30 uri.V času otrokovega bivanja v vrtcu se izvajajo načrtovane in spontane aktivnosti, preko katerih otroci pridobivajo različne spretnosti in znanja iz vseh področij otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost, matematika). V interakciji z vrstniki in drugimi odraslimi otrok spoznava sebe in svoje sposobnosti ter vlogo v skupini.

DSCN0020Življenje otrok v vrtcu zajema tudi vsakodnevno bivanje na prostem, ko otroci osvajajo osnovne elemente gibanja in spoznavajo bližnjo in daljno okolico. Bivanje na prostem poteka v vseh vremenskih razmerah.

Kosilo se v oddelkih 1. starostnega obdobja prične ob 11.30 uri, v oddelkih 2. starostnega obdobja pa ob 12.00 uri. Po kosilu otroci počivajo na ležalnikih, prisluhnejo pravljici ali umirjeni razpoloženjski glasbi. Čas počitka je prilagojen potrebam posameznika, nato pa se otrok vključi v spontano ali usmerjeno aktivnost.

Po 14.00 uri imajo otroci popoldansko malico. Preko celega dne pa je otrokom na voljo voda in sadje.

Dostopnost