POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V okviru Eko šole smo v šol.letu 2022/23 v  Vrtcu Tezno Maribor – enota Lupinica sodelovali v projektu Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests). 

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok,  z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok, tako v 1. in 2. starostnem obdobju.

V okviru projekta smo se predstavili s primerom dobre prakse , vzg. Tina Zajšek  z naslovom »ENO DREVO DAJE KISIK ŠTIRIM LJUDEM…«

Primer dobre prakse je predstavljen na portalu Eko šole na spodnji povezavi

Dostopnost