POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Svetovalna delavka: mag. Janja Šetor, univ.dipl.soc.ped.
Sedež svetovalne službe je v enoti Mišmaš
Svetovalna služba: tel.: +386 2 460 02 18, vrtec.tezno-svetovalna@guest.arnes.si

DSCN5263mSvetovalna delavka želi v sodelovanju s starši, z vzgojitelji, s pomočniki vzgojiteljev in z vodstvom ustvarjati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate s svetovalno delavko:
• Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec.
• Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju.
• Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini: rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši.
• Razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk: težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje in blatenje oz. zadrževanje, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje, in drugo.
• Svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Svetovalna delavka vam svetuje na osnovi:

  • prostovoljnosti,
  • skupnega dogovora,
  • zaupnosti podatkov
  • v dobrobit otroka.

Oblika svetovanja in posvetovanja je lahko:

  • osebna,
  • na predavanjih
  • na pedagoških delavnicah.

 

Mobilna specialno pedagoška služba

Mobilna specialno pedagoška služba je organizirana v okviru predšolskih oddelkov s prilagojenim programom pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor.

Dostopnost